Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu

Naszym Klientom zapewniamy pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 I. Informacje o administratorze danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma APP Agencja Pro Press 62-070 Dąbrówka ul. Olszynowa 11/1

II. Dane kontaktowe administratora:

Adres korespondencyjny: APP Agencja Pro Press 62-070 Dąbrówka ul. Olszynowa 11/1
Numer telefonu Biura Obsługi Klienta: 881 700 777
Adres poczty elektronicznej:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

1. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego jako „RODO”).

2. Państwa dane osobowe podane nam w związku ze świadczoną dla Państwa usługą przetwarzane są na podstawie:

 - Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu zawarcia lub wykonania łączącej nas umowy lub umów;
 - Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak, przykładowo: zapewnienia bezpieczeństwa usług, rozpatrywania reklamacji, wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych czy realizacji zobowiązań podatkowych.

3. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

IV. Zakres i sposób przetwarzania informacji, w tym danych osobowych:

1. Wówczas, kiedy korzystają Państwo z naszego sklepu internetowego, wchodzimy w posiadanie informacji które między innymi podajecie nam Państwo w trakcie rejestracji lub finalizacji zamówienia. Są one niezbędne do realizacji Państwa zamówienia. Ponadto służą one do opracowywania statystyk i dokonywania badań analitycznych. Informacje te mogą zawierać dane takie jak: adres IP urządzenia, jego rodzaj, unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesyłanych zapytań oraz
prezentować Państwa aktywności w serwisach internetowych lub aplikacji mobilnej. To, które konkretnie informacje uzyskujemy, zależy od rodzaju urządzenia i ustawień oprogramowania, których Państwo używacie.

2. Gdy odwiedzają Państwo nasze serwisy internetowe wykorzystujemy pliki z informacjami zwane ciasteczkami (ang. cookies). Nasze serwisy internetowe wysyłają te pliki do przeglądarek internetowych, które następnie przechowują je w urządzeniach, z których Państwo korzystacie (komputer, smartphone, smartwatch) lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych. Tego rodzaju pliki, składają się z ciągów znaków, będących zakodowanymi informacjami na temat aktywności na naszych stronach. Nie zawierają one danych pozwalających na ustalenie Państwa tożsamości. Służą nam do ułatwiania korzystania z serwisów internetowych i aplikacji. W szczególności utrzymywania ciągłości sesji po zalogowaniu się do konta klienta, dzięki czemu nie muszą Państwo logować się ponownie na podstronach. Ponadto, zapamiętywania ustawień, takich jak układ strony czy ograniczenia wyświetlanych Państwu ankiet lub reklam.

3. W każdej chwili mogą Państwo określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub urządzenia z którego Państwo korzystacie. W ten sposób mogą Państwo wyrazić zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies lub taką zgodę wycofać, blokując przyjmowanie plików cookies. Mogą Państwo także usunąć pliki cookies pochodzące z naszego sklepu internetowego. Całkowite uniemożliwienie umieszczania plików cookies w Państwa urządzeniu może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszej oferty.
Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

    - sesji Użytkownika,
    - zawartości koszyka,
    - ostatnio oglądanych produktów,
    - oddania głosu w ankiecie.

4. Kiedy kontaktujemy się z Państwem lub Państwo kontaktujecie się z nami, w szczególności jako klienci, osoby zainteresowane naszą ofertą lub partnerzy biznesowi, kierując do nas pytania, w celu uzyskania wsparcia albo zamówienia usług lub produktów, gromadzimy informacje na potrzeby realizacji Państwa wniosków i aby prowadzić z Państwem komunikację. Zakres przechowywanych danych każdorazowo zależy od celu kontaktu i wybranych środków komunikacji.

5. Jeżeli przekazują nam Państwo swoje dane kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, wpisując je w formularzach dostępnych w naszym sklepie internetowym w związku z zainteresowaniem naszą ofertą, wykorzystujemy je do przedstawienia Państwu oferty. Gromadzimy wówczas także informacje na temat daty i godziny przesyłanych zapytań oraz adresu IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia.

6. Nie prowadzimy newslettera i nigdy nie wysyłamy klientom materiałów informacyjno-promocyjnych.

7. Jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

V. Informacje o odbiorcach danych osobowych:

1. Nasz Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

2. Państwa dane osobowe udostępniamy wyłącznie, kiedy jest to konieczne dla prawidłowej realizacji zawartej umowy, w granicach obowiązującego prawa, podmiotom gwarantującym bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności:

   - Podwykonawcom w procesie obsługi klienta;
   - Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym operatorami pocztowymi;
   - Podmiotom świadczącym dla nas usługi księgowe oraz doradcze, w tym prawne.
   - Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, tj.: operatorom pocztowym, bankom i instytucjom płatniczym;

VI. Okres przechowywania danych osobowych i kryteria ustalania tego okresu:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączących nas umów. Następnie po ich zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. Ponadto, gdy istniały będą ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy robili to nie dłużej, niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.
Przykładowo, Państwa dane w zakresie umożliwiającym rozpatrzenie reklamacji czy gwarancji mamy prawny obowiązek przechowywać co najmniej przez 24 miesiące, a w przypadku wniesienia przez Państwa reklamacji, przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia sporu.
Państwa dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w zakresie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z tytułu świadczonych odpłatnie usług zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat, liczony od początku roku następującego po roku, którego rozliczenia dotyczą. Podstawa prawna: art. 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

VII. Uprawnienia:

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługują Państwu uprawnienia, które przedstawiamy poniżej. Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z nich prosimy o kontakt z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych, w wygodnej dla Państwa formie. Wówczas, w zależności od treści Państwa wniosku:

1. Udzielimy Państwu potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe lub dostępu do nich, jak również możemy dostarczyć Państwu kopię danych podlegających przetwarzaniu;
2. Dokonamy sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych;
3. W sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy ponadto Państwa uprawnienia do:

a. usunięcia danych osobowych;
b. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
c. przenoszenia danych osobowych;
d. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

IX. Zmiany w Polityce prywatności:

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.
Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Aktualna wersja dostępna jest zawsze w naszym serwisie internetowym, pod adresem www.studiosikora.pl

Udostępnij ten post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn